Reiki en de Westerse Traditie 

  

Dit keer wil ik een korte weergave doen van een interview met Robert Fueston dat door Frans en Bronwen Stiene gedaan is.

 

Robert Fueston heeft onderzoek verricht in de traditionele westerse manier van Reiki lesgeven en de overeenkomsten en verschillen tussen Hawayo Takata's lessen en die van haar studenten onderling. Hij heeft gestudeerd bij Fran Brown en John Harvey Gray om te ervaren hoe ze les geven en hij heeft veel van de andere 22 Takata masters gesproken.

 

Robert was verbaasd toen hij met andere Reiki beoefenaars sprak en tot de conclusie kwam dat er veel veschillende informatie rondging. Dat heeft hem ertoe aangezet om dit fenomeen te gaan onderzoeken.

 

Het blijkt dat niet iedereen hetzelfde van Hawayo leerde. Er is verschil in de inhoud van de workshops er zijn  andere handposities, andere mental healings en verschillende technieken en andere les stijlen. Robert is er vrij zeker van dat deze mensen verschillende lessen gehad hebben van Hawayo gebaseerd op hun persoonlijkheid en dat ze mogelijk een en ander  weer vergeten hebben doordat het destijds een mondelinge traditie was.

 Reiki

 

  

Onder deze verschillen vallen ook de inwijdingen, hij heeft deze bij Fran Brown en John Harvey Gray gekregen en ze waren voor Reiki 1 en Reiki 2 verschillend bij deze masters. De Reiki inwijdingen waren in het begin heel simpel en naar mate er meer tijd verstreek hebben allerlei masters er steeds meer aan toe gevoegd zodat de inwijdingen steeds langer werden, onder het Amerikaanse motto "meer is beter".

 

De originele handposities die Hawayo Takata geleerd heeft waren gebaseerd op de oude Chinese medische handposities die gebruikt werden al naar gelang de ziekte, dus niet altijd alles behandelen. Hawayo besloot om alle 12 originele handposities altijd te behandelen om het simpeler en foolproof te maken. Door het hoofd en alle organen te behandelen pak je altijd alle probleem gebieden aan. Dit is een manier van behandelen die weinig denkwerk of intuïtie vereist en voor klanten erg rustgevend kan zijn omdat men exact weet wat er te verwachten valt na een eerste behandeling. Daarnaast was er een lijst met extra handposities voor verschillende ziekten.

 

Uit het onderzoek van Robert blijkt dat hoewel Hawayo de les aanpaste aan de persoon was ze wel erg streng in haar richtlijnen dat het mondeling moest zijn. Haar manier van les geven was erg resoluut en liet weinig ruimte voor vragen.

 

Het lesgeven in het chakra systeem was geen onderdeel van de originele manier van lesgeven in Reiki. Andere masters, zoals John Harvey Gray,  hebben dit naderhand toegevoegd op eigen initiatief.  Met name omdat men toch altijd persoonlijke voorkeuren en ideeën heeft over wat wel en niet belangrijk is in het doorgeven van kennis. Het hoort echter niet bij het originele systeem dat compleet was zoals het aan Hawayo was door gegeven.

 

Een van de 22 masters die door Hawayo is ingewijd is Fran Brown en ze geeft enkel les zoals Hawayo haar dat door gegeven heeft. Ze voegt geen extra's toe en moedigt mensen aan om naar haar Reiki oefen bijeenkomsten te komen. Robert vindt het prettig dat ze zich probeert bij het origineel te houden en niet zelf zaken toe te voegen.  Fran Brown en Yamaguchi Chiyoko (shinpiden Reiki, de Hayashi lijn) hebben elkaar ontmoet en vergeleken hun manier van lesgeven met elkaar, het bleek dat die workshops qua inhoud en inwijdingen redelijk gelijk waren. 

 

Uit onderzoek blijkt ook dat Hawayo geen vaste periodes tussen lesgeven in de verschillende niveaus had. Ze gaf aan sommige personen Reiki 1, 2 en 3 binnen een jaar tijd,  bij anderen zat er wel meer dan een jaar tussen elk niveau. Aangenomen mag worden dat dit per persoon door haar beoordeeld werd.

 

Tijdens het interview met Robert blijkt dat het hem tegen viel dat een aantal van de eerste 22 masters gewoon volledig gestopt zijn met lesgeven of helemaal niet meer met Reiki bezig zijn. Hij heeft moeite dat te begrijpen, na Reiki 1 en 2 kan hij zich dat nog voorstellen maar niet na het halen van het 3e graad. Het vermoeden is dat men er mee gestopt is omdat er ineens een boel politiek aan te past begon te komen na Hawaya's overlijden toen de alliantie is opgericht.

 

Er was in de tijd van Hawayo Takata ook geen vastgestelde prijs van $ 10.000,-- die is pas gezet toen de alliantie werd opgericht.   Het hele interview in het engels kun je beluisteren op de website van de International House of Reiki scroll dan naar beneden tot je op de grijze knop kan klikken om te luisteren.

 

Terug naar de nieuwsbrief

 

 

 Boek een consult bij Annelies of volg een leuke online cursus