Reiki en Bewust-zijn

 

Reiki geven is een simpele handeling. Je legt je handen neer en hebt de intentie dat de Reiki stroomt. Meer is het niet en dat zal iedereen die met Reiki werkt al een tijd weten. Het is dan ook goed mogelijk Reiki te geven terwijl je praat, TV kijkt of met andere dingen bezig bent. Wat er minder aan is, is dat je aandacht er dan niet bij is. Een deel van het geven van Reiki is bewust aanwezig zijn bij wat je doet. Dus je bewust zijn van je handen, wat voel je? Welke gedachten komen bij je op, welke emoties en fysieke ervaringen heb je in je lichaam en misschien zie je ook snelle flitsen van beelden.

 

Probeer tijdens het geven van Reiki dan ook alleen bewust te zijn van dit alles, vorm geen oordeel, richt je alleen op de stroom van energie die uit je handen komt en alles wat je verder hoort, voelt, denkt, en ziet laat je even zoals het is want het is informatie die vanuit de persoon die je Reiki geeft weer naar jou toe stroomt. Je kan dit alleen ontvangen als je passief bent en blijft en er verder geen oordeel over hebt of actie op onderneemt want dan verander je van de ontvangende energie naar een meer actieve die uitgaand is. Je kan wel je handen verplaatsen naar de volgende plek om Reiki op te geven naar aanleiding van wat je ingegeven wordt tijdens het Reiki geven, maar ga er verder niet te veel op in. Doe dat later nadat je klaar bent met behandelen. Dan heb je er nog genoeg tijd voor.

Zelfs als het openstaan voor feedback van de persoon die je Reiki geeft nieuw is en je twijfels de overhand krijgen wanneer je iets waarneemt dan nog zal de persoon die ontvangt er veel baat bij hebben wanneer je je aandacht bij het Reiki geven houdt en zo min mogelijk afdwaalt.

 

Geef gewoon bewust Reiki

 

 

terug naar de nieuwsbriefBoek een consult bij Annelies of volg een leuke online cursus